Långradieböj slitageförstärkt +1m

Slitageförstärkt rörböj för slitande material. Förlängd en meter för att minska slitage på efterkommande rör.

Tillgänglig i dimensioner från DN50 till DN150