KKV Koppling

KKV koppling för snabb slanganslutning.