Service

Service från Scanmatic

Service

Serviceorganisation som inte bara åtgärdar symptomen utan även orsak och ger förslag till förebyggande åtgärder. Rätt underhåll och inställningar på Er utrustning minimerar slitage och luftförbrukning.

Serviceavtal med Scanmatic säkerställer att anläggningen är i ständigt god kondition och uppdaterad för maximal tillgänglighet för Er produktion. Vårt servicebesök sammanfattas i ett serviceprotokoll som beskriver anläggningens kondition och åtgärdsförslag för eventuella brister eller förbättringar. Serviceingenjörerna besitter den yttersta kompetensen inom området, Pneumatisk transport och bulkgods hantering. Våra servicebilar är fullutrustade med alla ingående detaljer och reservdelar för omgående leverans.

Kunden avgör själv om redovisade åtgärder skall utföras omgående av Scanmatic eller genom egen regi.