Långradieböj ingjuten +1m

Ingjuten långradieböj för slitande material. Förlängd en meter för att minska slitage på efterkommande rör.

Tillgänglig i dimensioner från DN50 till DN150