Långradieböj ingjuten

Hårdarmerad långradieböj för slitande material.

Tillgänglig i dimensioner från DN50 till DN150