Ringejektor

Blandar upp materialet med luft och ökar transporthastigheten.