Klotböj slitageförstärkt

Slitageförstärkt klotböj som bromsar upp material och ökar fyllnadsgraden i transportledningen.

Tillgänglig i dimensioner från DN50 till DN150.