Gjuten klotböj

90° Klotböj PN10 för lägre materialhastighet, högre tryck i ledningen och för jämn träffbild på materialet i transportledningens tvärsnitt.

Tillgänglig i dimensioner DN80 och DN100.