Digital tryckvakt ISE20B-V-01-W

Digital tryckvakt för mätning av tryck hos luft och icke brandfarliga och icke frätande gaser.
Mätområde: -0,1-1,0 MPa. -1,0-10,0 bar.