Gränsläge induktiv sensor

Induktiv sensor för metalliska material, fri från mekaniskt slitage.