Digital Tryckgivare

Digital tryckgivare för mätning av tryck hos luft och icke brandfarliga och icke frätande gaser.
Analog utgång 4-20 mA.