Elektropneumatisk lägesställare

Elektropneumatisk lägesställare för styrning av öppningsgraden för pneumatiska ventiler. Tillgänglig för både roterande och linjär rörelse.