Gränslägesbox

Gränslägesbox för pneumatiska vriddon.