Tömningsrör

Tömningsröret är ett tillbehör som används till SCB7 serien.
Med tömningsröret kan transporthastigheten och fyllnadsgraden i transportrören styras.