Bulksändare SCB4-600

En enklare bulksändare där transportluften tillförs endast via fluidiseringsanordningen. Sändaren är mycket vanligt förekommande på förbränningsanläggningar för att transportera restprodukter.

Tillgänglig i volymer från 20 l till 500 l.