Storsäckstömmare SSS2

Kategori

Säcktömmare för storsäckar. Säcken skärs upp i botten och töms. Säcktömmaren är utrustad med en vibrator och kopplas till utsug för att förebygga damning.