Ensäckstömmare SSM2-1

Kategori

Ensäckstömmare SSM2-1 är ett enkelt manuellt säcktömningshjälpmedel där en del av de tunga
hanteringsmomenten kan reduceras och miljöaspekten vid dammande produkter kan tillgodoses.