Säkerhetsventil

Säkerhetsventil för tryckkärl. För maxtryck 2, 4, 7 eller 10bar.

Anslutning DN20 eller DN40.