Säkerhetsventil VCP273

över. undertrycksventil med huv för behållare.