Fluidkon SFK2-2000/2

Kategori

Fluidkon med dubbla utlopp.

Fluidkonen är främst avsedd för stora behållare till exempel silos. Fluidkonen underlättar vid uttag av material ur behållaren. Ger en jämn fluidisering över hela fluidkonen.

Fluidkonen svetsas direkt på behållaren.