Fluidpad

Kategori

Silotömningshjälpmedel som både vibrerar och fluidiserar. Fluidpaden monteras direkt i behållaren.