Welcome to

Scanmatic

With a focus on our customers' requirements and wishes, we will manufacture, develop
and service machines for handling bulk material.

Aktuellt

Färdigmonterade bulksändare modell SCB7-1300, 1200 Liter. Bulksändarna ingår i ett större projekt med totalt 260 meter DN100 rörledning och 23st DN100 slitageförstärkta gjutböjar. Bulksändarna skall användas för att transportera aska som kan nå en temperatur på 160°. Varje bulksändare skall klara av att transportera 5ton/h på en sträcka om ca 60 meter.