Uncategorized

Aktuellt

Färdig monterade bulksändare modell SCB7-1300, 1200 Liter. Bulksändarna ingår i ett större projekt med totalt 260m DN100 rörledning och 23st DN100 slitageförstärkta gjutböjar. Bulksändarna skall användas för att transportera aska, som kan nå en temperatur på 160°. Varje sändare skall klara av att transportera 5ton/h på en stäcka om ca 60meter.

Aktuellt Läs mer »