Större anslutningskon

Kategori

Används vid utlastning till behållare med större inloppshål eller då
man önskar toppfylla behållaren.