Metalltätande vridspjäll

Kategori

Dubbelexcentriskt metalltätnade vridspjäll för höga temperaturer.

Max 450 ˚C.

DN50-DN600