Metalltätande vridspjäll

Kategori

Dubbelexcentriskt metalltätnade vridspjäll för höga temperaturer,
max 450 ˚C.

DN50-DN600