Komprimator SSK5

Kategori

Sopsäck eller plastslang trädes på utloppet som har diametern 450 mm. Det avfall som faller ner i komprimatorn, transporteras med en konisk skruv in i sopsäcken eller plastslangen.

Komprimeringsgrad: 3-5 gånger