Övertrycksventil med huv

övertrycksventil med huv för behållare.