Så här fungerar det!

Våra tjänster

  • Projektering av nyckelfärdig anläggning utifrån kundens kriterier
  • Analyser för förbättring och effektivisering av er bulkhantering
  • Materialanalys av ert bulkgods i vår testanläggning
  • Service och underhåll av bulkhanteringsutrustning
  • Legotillverkning utifrån ert konstruktionsunderlag

Scamatic på YouTube Scamatic på Facebook